Privacybeleid

Dutch  Google Map-privacybeleid

 

Ons website-adres is:
https://dutchgooglemap.nl.

Dutch Google Map (hierna “wij” genoemd) is zich volledig bewust van het belang van persoonlijke informatie voor gebruikers. Dutch Google Map zal overeenkomstige beveiligingsmaatregelen nemen in overeenstemming met de vereisten van wet- en regelgeving en haar best doen om de persoonlijke informatie van gebruikers (hierna “u” genoemd) te beschermen. Veilig en controleerbaar.

“Dutch Google Map-privacybeleid”, in dit privacybeleid beloven we gebruikersinformatie te verzamelen, gebruiken en openbaar te maken in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Lexuemiao.

Voordat u verschillende producten of diensten van Lexuemiao gebruikt, dient u dit beleid aandachtig te lezen en de relevante producten of diensten te gebruiken nadat u uw volledige begrip en instemming hebt bevestigd. Zodra u de producten of diensten van Lexuemiao begint te gebruiken, betekent dit dat u dit beleid volledig hebt begrepen en ermee instemt.

1. Definitie en reikwijdte van persoonlijke informatie


2 Persoonlijke informatie: alle informatie die u alleen of in combinatie met andere informatie kan identificeren of die uw activiteiten weerspiegelt, wordt beschouwd als persoonlijke informatie, inclusief (maar niet beperkt tot), uw naam, adres (inclusief maar niet beperkt tot) Beperkt tot stad van registratie, verzendadres, enz.), e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en creditcardgegevens, geslacht, leeftijd, taalvoorkeur, uw persoonlijke opvattingen, meningen of voorkeuren, enz.

3. Persoonlijke gevoelige informatie: verwijst naar persoonlijke informatie die de veiligheid van persoonlijke en eigendommen in gevaar kan brengen wanneer deze is gelekt, illegaal verstrekt of misbruikt, en die gemakkelijk kan leiden tot schade aan de persoonlijke reputatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid of discriminerende behandeling. Inclusief ID-nummer, mobiel telefoonnummer, transactie-informatie, persoonlijke informatie van kinderen onder de 14 jaar (inclusief), etc.

4 Hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken

Om u cursusdiensten te kunnen bieden, verzamelen we de volgende informatie van u op basis van de diensten die u gebruikt:

Email
Skype
WhatsApp
Messenger
Messenger
WhatsApp
Email
Skype